Űrtudomány felsőfokon

A UniSpace Magyarország Konzorcium 17 magyar egyetem összefogásával 4 tudományterületen három féléves interdiszciplináris űrtudományi szakirányú továbbképzési programot indít.

Köszöntő

A háromnegyed évszázados múltra visszatekintő hazai űrkutatás Bay Zoltán fizikus híres holdradarkísérletével vette kezdetét. Bay Zoltánnak és kutatótársainak a világon az elsők között sikerült rádióhullámok segítségével megmérni a Föld és a Hold távolságát.  Büszkék vagyunk arra, hogy napjainkra mintegy 140 magyar berendezés működött és működik a világűrben, ami a magyar mérnökök tudását dicséri. Ezen értékes tudás továbbfejlesztésével további jelentős sikereket érhet el hazánk, amely a magyar társadalom életminőségét emelve mindennapjainkra számos pozitív hatással van.

A Kormány 2021-ben fogadta el Magyarország első Űrstratégiáját.  E stratégiai dokumentum megállapításaival és célkitűzéseivel összhangban kulcsfontosságúvá vált egy olyan interdiszciplináris tudásplatform létrehozása, amely a magyarországi egyetemeknél azonosított űrképességeket összehangoltan és koordináltan kapcsolja össze. Ennek érdekében 2021-ben a Külgazdasági és Külügyminisztérium az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködésben országos felmérést végzett, amely eredményeképpen 17 olyan magyar egyetemet azonosított, amelyek űrkutatási kompetenciával rendelkeznek. A 17 magyar egyetemnél azonosított kompetenciák alapján az egyetemek közösen határozták meg azt a 4 tudományterületet, amelyek magukban foglalják a műszaki tudományokat, a természettudományokat, az orvos- és egészségtudományokat, valamint a társadalomtudományokat. Az egyetemek közötti példaértékű együttműködésnek köszönhetően a 2022/2023. tanévben interdiszciplináris űrtudományi továbbképzési programok indulnak. A szakirányú továbbképzési programokat a 2022. március 16-án megalakult UniSpace Magyarország Konzorcium tagjai dolgozták ki, amely szakmai partnerei a Külgazdasági és Külügyminisztérium, mint szakmai felügyelő és irányító szerv, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős szaktárcája, valamint a Miniszterelnökség, mint a konzorciumvezető Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartója.

A UniSpace felsőoktatási innováció különlegessége az is, hogy a kutatási, oktatási és ipari szféra szakember gárdája a Külgazdasági és Külügyminisztérium Űrkutatásért és Űrtevékenységért felelős Főosztálya felkérésére Magyarország Űrstratégiájának kidolgozásában is részt vett. Végső soron e több éves átfogó és hatékony együttműködés eredményeként jöhetett létre a UniSpace Konzorciumban megvalósult hazai felsőoktatási innováció.

Az Űrtechnológiai szakember képzést a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 11 egyetemmel együttműködésben, az Űrtudományi szakember képzést az Eötvös Loránd Tudományegyetem 7 egyetemmel együttműködésben, az Innovatív táplálkozástudományi és űregészségtudományi szakember képzést a Debreceni Egyetem 9 egyetemmel együttműködésben, valamint a Világűrpolitikai tanácsadó képzést a konzorciumvezető Nemzeti Közszolgálati Egyetem 10 egyetemmel együttműködésben indítja.

A hazai űrszektor elmúlt években – pandémiai ideje alatt – elkönyvelt sikerei közé tartozik az új magyar nanoműholdak pályára állást követő sikeres üzemelése, a Nemzetközi Űrállomáson eredményesen elvégzett  űrkémiai gyógyszerkísérlet, valamint a Hold körüli pályára tervezett Lunar Gateway űrállomás hazai tervezésű belső sugárzásmérő rendszerének kifejlesztése, továbbá a nemzetközi fórumok – így a 2022-ben létrejött Európai Unió űrprogramjának végrehajtására szakosodott Űrprogramügynökség (EUSPA) – munkájába való sikeres bekapcsolódás, és az Európai Űrügynökség (ESA)  jövőbeli stratégiai prioritásait bemutató Agenda 2025 dokumentum Magyarországgal közös kidolgozása. Az új magyar kutatóűrhajós misszió – Hungarian to Orbit (HUNOR) – és az ehhez szükséges kutatási és iparfejlesztési program támogatása kivételes lehetőség a hazai űrszektor tudástőkéjének fejlesztésére és a nemzetközi programok keretében megvalósuló tudományos kutatási missziókba való mélyebb bekapcsolódásra, amelyből nemcsak a hazai felsőoktatási intézmények, hanem a hazai űripari szereplők is hosszú távon profitálhatnak.

Az épülő-fejlődő hazai űripari ökoszisztémában kulcsszerepet tölt be az innovatív, országos összefogáson alapuló UniSpace Magyarország Konzorcium. E nemzeti kezdeményezés érdemben támogatja napjaink egyik leginnovatívabb iparágának, az űriparnak a szakemberutánpótlását és a kutatás-fejlesztési tevékenységét.

Dr. Ferencz Orsolya
űrkutatásért felelős miniszteri biztos
Külgazdasági- és Külügyminisztérium

Dr. Parragh Bianka
UniSpace programigazgató
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Fotó: Szilágyi Dénes

Neked való, ha…

unikális tudást szereznél a saját szakterületeden
mérnökként, orvosként, közgazdászként vagy fizikusként űrtudományi végzettséggel szeretnél eredményesen helytállni napjaink egyik leginnovatívabb iparágában.

...érdekel az űripar működése és bekapcsolódnál az űrdiplomáciai munkába

társadalomtudományi területen szereztél diplomát és ismereteidet az űripar, az űrgazdaság és az űrjog területén szeretnéd bővíteni

...vonz az űrtechnológia és az űreszközök működése, tervezése, gyártása

műszaki területen szereztél diplomát és tudásodat az űrtechnológia, az űreszközök üzemeltetése, tervezése és gyártása körében fejlesztenéd

...megismernéd a mesterséges intelligencia űrtevékenységben betöltött szerepét

természettudományi területen szereztél diplomát és többet szeretnél tudni az asztrofizikáról, az űrkémiáról és a mesterséges intelligencia funkcióiról az űrtevékenységben

...foglalkoztat, hogyan őrizhető meg az űrben az egészségi állapot és érdekel az űrmezőgazdaság

orvos-, egészség- vagy agrártudományi területen szereztél diplomát és ismereteidet innovatív táplálkozástudományi, űrgyógyszerészeti területen bővítenéd

...érdekelnek az űrszektor jogi-, biztonság- és védelempolitikai kihívásai

 jogi területen szereztél diplomát és az űrpolitika vagy a nemzetközi kapcsolatok területén bővítenéd tudásodat

...megismernéd az űrkutatás és a klímaváltozás közötti kapcsolatot

műszaki-informatikai területen szereztél diplomát és a földmegfigyelés területén fejlesztenéd ismereteidet

Képzési programok

BME Űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzés

A képzés olyan diplomásoknak szól, akik már rendelkeznek alapvető egyetemi szintű műszaki ismeretekkel és kompetenciákkal, és az űrtechnológia területén szeretnének mélyebb ismereteket és készségeket szerezni. A képzések profilját és tematikáját a konzorcium tagjai egymással egyeztetve alakították ki; a képzési programban, meghatározott arányban, más konzorciumi partner(ek) tárgyainak felvétele is szerepel.

Az BME űrtechnológiai szakember szakirányú továbbképzésének célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az űrtechnológia alapjaival és alkalmazásaival, az űreszközök üzemeltetésével, tervezésével és gyártásával. A közös modulra épülő két félév során levelező munkarendben, magyar nyelven tanulhatnak a hallgatók űrtechnológiát, földmegfigyelést, rakétatechnikát, űrrobotokról és manipulátorokról, továbbá megismerkednek az űrtávközlés alapjaival, illetve a design thinking alkalmazásával az űrkutatásban. A képzésen tizenegy egyetem oktatói adják át tudásukat.

Szakfelelős: Dr. Bacsárdi László

DE Innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakember szakirányú továbbképzés

A képzés olyan diplomásoknak szól, akik agrár, orvos- és egészségtudományi vagy természettudományi mesterképzésben (korábban egyetemi szintű képzésben) szereztek diplomát, és szakterületükön legalább kétéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A képzések profilját és tematikáját a konzorcium tagjai egymással egyeztetve alakították ki; a képzési programban, meghatározott arányban, más konzorciumi partner(ek) tárgyainak felvétele is szerepel.

Az DE innovatív táplálkozási és űregészségtudományi szakember szakirányú továbbképzésének célja az élő természettudományokban, azon belül is a táplálkozástudományban és az egészségtudományban jártas szakemberek képzése, akik multidiszciplináris megközelítésben képesek az emberek hosszan tartó űrutazásával, illetve exoplanétákon történő tartózkodásával kapcsolatos ilyen jellegű problémák kezelésére. A hallgatók az űrorvostanról, az űrtelemedicináról, az űrmezőgazdaságról, az űrgyógyszerészetről, az űrélelmezésről, illetve az extrém és szokatlan terek környezetpszichológiájáról tanulhatnak. A képzésen kilenc egyetem oktatói adják át tudásukat.

Szakfelelős: Dr. Csernoch László

ELTE Űrtudományi szakember szakirányú továbbképzés

A képzés olyan diplomásoknak szól, akik már rendelkeznek alapvető egyetemi szintű fizikai és matematikai ismeretekkel és kompetenciákkal, és az űrtudomány területén szeretnének mélyebb ismereteket és készségeket szerezni. A képzések profilját és tematikáját a konzorcium tagjai egymással egyeztetve alakították ki; a képzési programban, meghatározott arányban, más konzorciumi partner(ek) tárgyainak felvétele is szerepel.

Az ELTE űrtudományi szakember szakirányú továbbképzésének célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az űrtudomány alapjaival és alkalmazásaival. A közös modulra épülő két félév során levelező munkarendben, magyar nyelven tanulhatnak a hallgatók asztrofizikát, űrfizikát, űrkémiát, megismerkednek a távérzékelés és az űridőjárás alapjaival, releváns űrbiztonsági kérdésekkel és a mesterséges intelligencia alkalmazásával az űrkutatásban. A képzésen hét egyetem oktatói adják át tudásukat.

Szakfelelős: Dr. Lichtenberger János

NKE Világűrpolitikai tanácsadó szakirányú továbbképzés

A képzés olyan társadalomtudományi területen végzett diplomásoknak szól, akik már rendelkeznek alapvető egyetemi szintű közgazdasági és jogi ismeretekkel, kompetenciákkal, és a világűrpolitika, űrgazdaság, űrdiplomácia területén szeretnének elhelyezkedni, készségeiket fejleszteni. A képzések profilját és tematikáját a konzorcium tagjai egymással egyeztetve alakították ki. A képzési programban, meghatározott arányban, más konzorciumi partner(ek) tárgyainak felvétele is szerepel.

Az NKE világűrpolitikai tanácsadó szakirányú továbbképzésének célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a világűr emberi felhasználásának jogi, politikai és gazdasági aspektusaival. A közös modulra épülő két félév során levelező munkarendben, magyar nyelven tanulhatnak a hallgatók nemzetközi- és világűrjogot, űrgazdaságtant, nemzetközi üzleti kommunikációt, űrszektor finanszírozást, innováció- és pályázati menedzsmentet, megismerkedhetnek releváns biztonság- és védelempolitikai kérdésekkel, az űrszektor és a gazdasági fejlődés, illetve fenntarthatóság, klímaváltozás közötti összefüggésekkel. A képzésen tíz egyetem oktatói adják át tudásukat.

Dr. Bartóki-Gönczy Balázs

Az űrhajózásban soha nem érzi úgy az ember, hogy mindent tud, csakis azt a hitét tudja magában erősíteni, hogy minden tőle telhetőt megtett a siker érdekében.

Farkas Bertalan

Az űrhajózásban soha nem érzi úgy az ember, hogy mindent tud, csakis azt a hitét tudja magában erősíteni, hogy minden tőle telhetőt megtett a siker érdekében.

Farkas Bertalan

A UniSpace Magyarország Konzorcium
tagjai

Konzorciumvezető:

Részprogramvezetők:

További tagok:

Szakmai partnerek:

További partnerek:

Írj nekünk!

Ha felkeltette érdeklődésedet a UniSpace Program és kérdésed merül fel, írj nekünk!

10 + 15 =